Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida un Decret llei que modifica les lleis de règim local i de funció pública de la CAIB

1 de febrero de 2017

 

 

El Parlament ha validat avui matí, al darrer punt de la primera sessió plenària ordinària, el Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

La defensa del contingut de la iniciativa legislativa l’ha duta a terme Catalina Cladera, consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears.

En torn a favor del Decret llei han intervingut els parlamentaris Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Xico Tarrés (Socialista); mentre que, en torn de fixació de posicions, ho han fet Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

El Grup Parlamentari Popular no ha participat en el debat, ni en la votació final (absentant-se de l'hemicicle) al·legant que el diputat Alberto Jarabo, durant la seva intervenció, "ha faltat al decòrum i a la dignitat del Grup Parlamentari Popular".

Exhaurit el debat, el Decret llei ha estat validat per 30 vots a favor (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Silvia Tur), 1 vot en contra (Mixt-Ciutadans) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha sol·licitat la tramitació com a projecte de llei, essent rebutjada per 30 vots en contra (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i la diputada Sílvia Tur -Mixt-) i 5 vots a favor (El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt-Ciutadans).

Contingut del Decret llei

A instàncies de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, el passat dia 13 de gener el Consell de Govern aprovà el Decret llei validat avui pel Parlament.

La norma validada modifica sengles articles de les lleis de règim local i de funció pública de la Comunitat Autònoma i pretén aclarir dubtes jurídics i donar suport als actes del personal funcionari interí local en l'exercici de les seves funcions. 

Més informació ...
Documents