Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a incloure en el Pla d'Ocupació al col·lectiu d'autònoms i emprenedors

7 de marzo de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat instar el Govern de les Illes Balears a incloure en el Pla d'ocupació al col·lectiu d'autònoms i emprenedors. Aquest ha estat l'únic punt aprovat d'una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Mixt (Ciutadans) i defensada pel diputat Xavier Pericay,  relativa al foment de mesures adreçades a emprenedors i autònoms. L'acord ha estat possible gràcies a l'acceptació d'una esmena d'addició d'un punt (als tres originaris) formulada per part del Grup Parlamentari Socialista. La resta dels punts han estat rebutjats i les altres esmenes no han estat incorporades en la votació final.

Esmenes i intervencions

A la Proposició no de llei s’han formulat quatre esmenes, tres per part del Grup Parlamentari Socialista i 1 per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, les quals han estat defensades pels parlamentaris Enric Casanova i Joana Aina Campomar. Al torn de fixació de posicions, han intervingut: Santiago Tadeo (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Jaume Font  (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castell (MÉS per Menorca).

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació separada per punts essent el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat per 28 vots en contra i 22 vots a favor.

Punt 2.- Rebutjat per 29 vots en contra i 21 vots a favor.

Punt 3.- Rebutjat per 29 vots en contra i 21 vots a favor.

Punt 4.- Aprovat per unanimitat (esmena d'addició incorporada).

 

Més informació ...