Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaraciĆ³ institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones

7 de marzo de 2017

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment la declaració institucional següent amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, commemoració d'una data històrica i reivindicativa de la igualtat real entre dones i homes. Ha passat un segle i hem après que la igualtat de drets polítics, socials i laborals cal reforçar-la cada dia, perquè quan no s'hi avança, s’hi retrocedeix. Avui les amenaces per aconseguir la igualtat són reals i no difuses. Amb el nou context internacional, lluny de reforçar-se la democràcia s'afebleix i hi són atacats dos dels seus pilars fonamentals, l'estat de Dret i la Igualtat.

Gràcies a la lluita de les generacions de dones que ens han precedit les dones gaudim de drets i llibertats. Un patrimoni col·lectiu que cal seguir defensant i que cal seguir construint.

Sabem que la discriminació, la desigualtat i el patriarcat segueixen estant presents en la societat d'avui dia i que necessitem un impuls decidit per part de les administracions en promoure la igualtat a tots els nivells, concretament entre el jovent.

El mes de juliol el Parlament de les Illes Balears aprovà amb un alt grau de consens la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Una llei ambiciosa que marca el rumb de les polítiques d’igualtat de gènere per a la propera dècada, amb la posada en marxa d’instruments i nous drets per garantir igualtat de condicions a les dones de les Illes Balears. 

Cal avançar cap a una societat on les dones visquin lliures, per tal raó constatem la importància del “Pacte Social contra les Violències Masclistes” per involucrar tot el Govern, diferents administracions, grups polítics i societat civil en general en l’eradicació de les violències masclistes.

Volem avançar cap a una societat en la qual les dones ocupin el lloc que els correspon per dret i per capacitat. Per això, el Parlament de les Illes Balears fa seu el lema de l’ONU referit a la integració laboral: “Cap a un planeta 50-50 en 2030”.

El món laboral està en transformació, amb implicacions significatives per a les dones. D'una banda, la globalització i la revolució digital i tecnològica creen noves oportunitats, al mateix temps que la creixent informalitat en el treball, la inestabilitat en les fonts d'ingrés, les noves polítiques fiscals i comercials i l'impacte ambiental exerceixen un paper decisiu en l'apoderament econòmic de les dones.

El 8 de març l'observança de les Nacions Unides reflexionarà sobre com accelerar l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible per impulsar l'aplicació efectiva dels nous Objectius de Desenvolupament Sostenible. Així mateix, se centrarà en nous compromisos dels governs sota la iniciativa «Fem el pas» d'ONU Dones i altres compromisos existents en matèria d'igualtat de gènere, l'apoderament de les dones i els drets humans de les dones.

Alguns dels objectius clau de l'Agenda 2030 són:

  • Per a 2030, vetllar perquè totes les nines i tots els nins acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.
  • Per a 2030, vetllar perquè totes les nines i tots els nins tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l'ensenyament primari.
  • Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nines a tot el món.
  • Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nines en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació.
  • Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació genital femenina.
  • El 8 de març el Parlament de les Illes Balears es posiciona al costat de les organitzacions socials i feministes per defensar els drets, la llibertat i la igualtat de les dones. Fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i a les organitzacions perquè junts avancem cap a una societat més justa i igualitària en la qual cap persona no quedi exclosa.