Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no pren en consideració una iniciativa per reformar la Llei electoral de les Illes Balears

14 de marzo de 2017

La Proposició de llei plantejava, entre altres, qüestions eliminar el tall del 5% per accedir al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

El Ple del Parlament no ha pres en consideració una Proposició de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral de les Illes Balears. La iniciativa legislativa ha estat rebutjada i, per tant, no podrà continuar el seu tràmit parlamentari per 34 vots en contra, 21 vots a favor i 3 abstencions.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa han intervingut els diputats Nel Martí i Joana Aina Campomar, mentre que al torn de fixació de posicions ho han fet els parlamentaris Aitor Morràs (Podem Illes Balears), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Miquel Jerez (Popular), Maria José Camps (Socialista) i Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans).

Contingut de la iniciativa

D'acord al contingut de l'exposició de motius de la iniciativa legislativa l'objectiu de la proposició de llei era 'aportar major participació i transparència a les institucions democràtiques'. En concret, es volien incorporar 'majors garanties per a la independència de la Junta Electoral', s'eliminava el tall del 5% per accedir al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars; se substituïa l'actual sistema de distribució d'escons que regeix la Llei d'Hontd, per un 'sistema més proporcional', es modificava el tradicional sistema de mailing i subvenció pública; i, finalment, es pretenia modificar la distribució del temps gratuït de propaganda electoral en el mitjans de comunicació de titularitat pública.

Més informació ...