Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova per assentiment instar el Govern espanyol a transferir la competència per regular el sector esportiu professional

21 de marzo de 2017

Les Illes Balears no tenen competència legislativa en matèria d’exercici de professions titulades d’esport. Aquest fet implica que, per poder legislar al respecte és necessari fer una modificació a l’Estatut d’Autonomia.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment una Proposició no de llei, presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris de la cambra, relativa a la regulació de l’exercici de les professions de l’esport, la qual conté els acords següents: 

  1. El Parlament de les Illes Balears es compromet a incloure a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears la competència legislativa en matèria d'exercici de professions titulades per regular el sector esportiu professional en cas que es realitzin modificacions a l'Estatut durant la present legislatura.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a transferir la competència a les Illes Balears en matèria d'exercici de professions titulades per poder regular el sector esportiu professional.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Parlament espanyol a regular el sector esportiu professional a nivell estatal.

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada per cadascun dels portaveus dels grups parlamentaris, d’acord amb l’ordre dels que han signat la proposició no de llei: Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca), Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Xico Tarrés (Socialista), Sara Ramón(Popular), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Més informació ...
Documents
 PNL