Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no instarà el govern de l'Estat a no executar el segon cable elèctric entre la península i les Illes

21 de marzo de 2017

Es proposava aquest acord mentre no es reduís la generació nuclear.

Finalment, al cinquè punt de l'ordre del dia del plenari, s'ha sotmès a la votació  el punt 3 de la Proposició no de llei presentada pel grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a 'no a l'energia nuclear', atès l'empat que es produí en comissió, essent rebutjat per 37 vots en contra, 18 a vots a favor i 1 abstenció.

Aquest punt 3 de la iniciativa que fou debatuda i votada durant la sessió de la Comissió d'Ordenació Territorial de dia 8 de març, pretenia: 'instar el govern de l'Estat a no executar el segon cable elèctric entre la península i les Illes mentre no es redueixi la generació nuclear'.

 

Més informació ...