Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una moció relativa a compliment dels concerts educatius d´ESO dels centres del Parc BIT

4 d'abril de 2017

El Ple del Parlament ha rebutjat per la majoria dels vots de la cambra una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern pel que fa al compliment dels concerts educatius d´ESO dels centres del Parc BIT. La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Nuria Riera, proposava l'aprovació dels següents punts:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a retirar el recurs de cassació presentat davant el Tribunal Suprem en contra de la sentència del TSJ de Balears núm. 635/2016, de 13 de desembre, que reconeix el dret al concert educatiu en l’Educació Secundària Obligatòria als centres educatius Aixa i Llaüt del Parc Bit.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a signar un acord per fer efectiu el concert educatiu en ESO als centres del Parc Bit Aixa i Llaüt i a procedir a l’abonament de l’ajuda corresponent, dins el termini màxim d’un mes, en compliment de la sentència del TSJ de Balears, núm. 635/2016, de 13 de desembre, que reconeix el dret al concert educatiu en l'Educació Secundària Obligatòria als centres indicats.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a respectar i no tornar qüestionar els concerts educatius dels centres del Parc Bit, d’ara endavant, en tots els cursos d’ensenyament obligatori, en igualtat de condicions que la resta de centres concertats de les Balears, independentment de si tenen educació diferenciada o no, d’acord amb el que han determinat els tribunals de forma reiterada.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a respectar el dret a la llibertat d’elecció de centre de tots els pares i mares de les nostres illes i la necessària coexistència de centres públics amb centres concertats sostinguts amb fons públics reconeguda per la jurisprudència del Tribunal Suprem per fer viable un sistema públic educatiu de caràcter dual equilibrat i de qualitat.

Intervencions

En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Mª Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes), Josep Castells (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt) i Enric Casanova (Socialistes).

Més informació ...
Documents