Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple guarda un minut de silenci per la mort d'Aina Rado

25 d'abril de 2017

El Ple del Parlament ha guardat un minut de silenci en memòria de qui en fou la seva presidenta durant la VII legislatura (2010-2011).

Aina Rado i Ferrando Santanyí, 9 d'agost de 1947. Presidenta Parlament de les Illes Balears durant la VII legislatura (2010-2011). Partit Socialista Obrer Espanyol. Grup Parlamentari Socialista.

Mestra. Fou secretària general de la Federació d'Ensenyança d'UGT (1987-1995) i secretària d'Acció Social de la Federació estatal d'ensenyança d'UGT (1995-1998).

Pel que fa a la seva trajectòria política, afiliada al PSIB-PSOE des del 1998, va ser secretària d'igualtat de la Federació Socialista de Mallorca (2000-2004) i creà els Premis Maria Plaza que lliura anualment aquesta organització. Fou consellera del Consell de Mallorca i directora general de Menors del Govern de les Illes Balears (1999-2003).

Pel que fa als càrrecs parlamentaris, fou diputada pel Grup Parlamentari Socialista durant les VI i VII legislatures (2004-2011).

Durant la VI legislatura (2003-2007), dia 21 de setembre del 2004, accedí a l’escó de diputada al substituir Joana M. Seguí i Pons. Va formar part de les comissions d’Ordenació Territorial, de Cultura, Educació i Esports; a més de ser membre suplent de la Diputació Permanent i membre de la comissió no permanent de Salut.

A la VII legislatura (2007-2011), a conseqüència de la dimissió de Maria Antònia Munar, fou elegida presidenta del Parlament, dia 9 de març de 2010.

A més de la presidència, exercí els càrrecs parlamentaris següents: vicepresidenta primera del Parlament; presidenta de la Diputació Permanent; vicepresidenta primera de la Diputació Permanent; membre de la Comissió d’Assumptes Socials; presidenta de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, de la Comissió de Reglament; membre de la Comissió de Reglament; vicepresidenta de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Pel que fa a les lleis més significatives aprovades durant el seu mandat, podem destacar: la Llei del Consell Audiovisual de les Illes Balears, la Llei de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears, la Llei del Consell Consultiu de les Illes Balears, la Llei de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, la Llei de salut pública de les Illes Balears i la Llei de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.