Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una moció relativa a la situació dels plans d'igualtat del personal empleat públic docent i estatutari

2 de mayo de 2017

El Ple del Parlament no ha aprovat per 22 vots a favor (Popular, Mixt-Ciutadans i El Pi-Proposta per les Illes Balears) i 33 vots en contra, una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la situació dels plans d´igualtat del personal empleat públic docent i estatutari de l´administració pública, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm. 1673/17. La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Nuria Riera, pretenia l'aprovació del text següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar, abans del final del proper mes de juliol, la Diagnosi d’Igualtat i, abans del final del present any, els corresponents Plans d'Igualtat del Sector Docent, del Sector Estatutari del Servei de Salut i de les entitats públiques incloses a la primera fase del Sector Públic Instrumental.

Intervencions

En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Marta Maicas (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Grup Mixt-Ciutadans) i Silvia Cano (Socialista).

Més informació ...
Documents