Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no pren en consideració una proposició de llei relativa al règim patrimonial del matrimoni

16 de mayo de 2017

El Ple del Parlament no ha pres en consideració per 24 vots a favor (Popular i El Pi-Proposta per les Illes Balears), 33 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista) i 2 abstencions (Ciutadans) una iniciativa legislativa presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa al règim patrimonial del matrimoni. La Proposició de llei que ha estat defensada pel diputat Josep Melià “intenta incloure els diferents aspectes patrimonials que deriven del fet de contreure matrimoni amb la finalitat que en les situacions en què sigui aplicable aquesta Llei l’ordenació sigui completa i no sigui necessari acudir a ordenacions supletòries”.

En torn a favor de la proposta, ha intervingut la diputada Popular, Antònia Perelló; s’hi han posicionat en contra, els parlamentaris: Marta Maicas (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Maria José Camps (Socialista); i ha manifestat la seva abstenció Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Més informació ...