Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El president Baltasar Picornell rep les conclusions del V Parlament infantil

18 de mayo de 2017

Avui migdia una representació dels alumnes de l'IES de Porto Cristo, del Consell de la Infància de l'IMAS i de l'IES Josep Sureda i Blanes, s'han reunit amb el president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, amb la finalitat de presentar les conclusions del V Parlament Infantil que celebrà l'any passat al Parlament, durant la II Setmana de la Infància. També hi eren presents a la reunió la presidenta d'UNICEF-Comitè Balear, Mercedes del Pozo i el director de l'Oficina de Defensa del Dret del Menor (ODDM), Serafí Carballo; a més dels tècnics Claudio López, coordinador UNICEF-Comitè Balear, Patricia Gresses, tècnica de Política d'Infància, Alonso Medina i Lourdes Lara, de l’ODDM.

Conclusions

Les conclusions presentades pels alumnes han fet referència a la infància refugiada, al benestar i la salut, a la igualtat d'oportunitats i a la protecció

Les demandes que s’han traslladat al president sorgeixen de la reflexió del grups d'infants dels Consells infantils de Formentera, Santa Eulàlia des Riu, Eivissa, Maó, Santanyí i centres educatius de Ses Salines, Santa Maria, Manacor i Palma que participarem en el V Parlament Infantil celebrat el passat dia 18 de novembre de 2016.

  1. Migracions i persones refugiades

1.1. Complir els compromisos en matèria de reubicació deis refugiats i refugiades i obrir vies legals perquè els nins i nines refugiats puguin arribar als països segurs sense arriscar la seva vida ni la seva integritat física o moral.

1.2. Recaptar aliments, roba i productes d'higiene i medicaments. Fer campanyes publicitàries i solidaries perla sensibilització i recollida de material.

1.3. Agilitzar el procés a l'hora de tramitar tota la documentació i la seva acollida per part deis organismes competents.

1.4. Facilitar i fomentar la integració mitjançant accés a l'educació, al treball, a la sanitat pública, a la !llengua. Creiem que això evitaria en part problemes d'exclusió social.

1.5. Assegurar els hi l'educació als centres públics i sastre en es municipis d'acollida.

  1. Benestar i bona salut

2.1. Reduir les llistes d'espera que hi ha per poder ser atesos per un metge o metgessa especialista. Augment de personal contactat als centres de salut i hospitals, i concretament al Servei de Salut lnfanto-juvenil.

2.2. Crear més espais verds on poder passejar dins de la ciutat, construir més pares infantils ben repartits pera la població més petita, impulsar activitats de temps lliure gratuïtes, reduir el preu d'aquelles que és necessari pagar (com pot ser el cinema), crear un espai on poder anar a ballar i escoltar musica els caps de setmana i organitzar més campaments.

2.3. Invertir en el manteniment i millora de les instal·lacions esportives. També pensem que hi ha zones i barriades on no hi ha cap equipament esportiu i ens queda llunya al nostre domicili.

2.4.Fer més accessibles els horaris d'apertura i tancament de les instal·lacions esportives. Obrir els cap de setmana per poder tenir un temps lliure més saludable. També pensem que hi ha barriades de la ciutat on viuen molt de joves i no tenen a prop de la seva casa cap instal·lació per poder practicar esport. En aquestes barriades haurien de construir alguna.

2.5. Ajudar econòmicament a aquelles famílies amb infants i joves que estan passant problemes i no poden accedir a aliments de bona qualitat, saludables i equilibrats.

 2.6. Millorar la qualitat de l'aigua potable, racionalitzant-ne el consum i garantint-ne el subministrament del recurs. Potenciar el sistema de rec sostenible. Fer campanyes de conscienciació per tenir un millor comportament amb l'aigua. Establir sistemes de reutilització de les aigües depurades.

  1. Igualtat d’oportunitats

3.1. Ajudar als nens i nenes que arriben d'altres països i no parlen català, posant en les escales i ajuntaments a persones que parlin el seu idioma i els ajudin a aprendre el castellà i el català. També es podria ensenyar a les escales altres idiomes (per exemple àrab), perquè tots aprenguéssim coses i ens poguéssim relacionar millar.

3.2. Planificar, per afavorir la igualtat entre nois i noies, a la classe de gimnàstica del col·legi, més activitats que els agradin i se'ls donin bé a les noies (gairebé només es fa futbol). Posar mes entrenadores dones.

3.3. Millorar la il·luminació de certes zones, així tots podríem sortir a la nit sense por i segures.

3.4. Premiar a les empreses que permeten la conciliació laboral.

3.5. Adaptar els pares i posar mes elements pensats pera persones amb mobilitat reduïda. Tenir un bon servei sanitari i assistencial públic, que pugui atendre a totes les persones, i sobretot pera aquelles que puguin tenir problemes més especials, com alguna discapacitat o alguna síndrome poc estudiat.

3.6. Millorar i arreglar carrers, voreres i rampes, per millorar la circulació de persones amb mobilitat reduïda o mares i pares amb carrets d’infants. Eliminar barreres arquitectòniques també en els llocs privats (bars, restaurants, hotels,..).  Més transport públic adaptat a discapacitats i senyals acústics pera persones cegues.

3.7. Ajudar econòmicament a nois i noies que no tinguin possibilitats econòmiques i que cursen els estudis superiors a la Península. Es proposa que es donin més beques, i que es tingui en compte especialment els casos d'insularitat.

3.8. Acompanyar, assessorar i col·laborar per accedir a processos d'emancipació amb èxit.

  1. Protecció

4.1. Rebre una formació específica en matèria de xarxes socials i ús de les imatges ja que són una font de conflictes que a alguns casos es deuen a desconeixement de les normes bàsiques de funcionament en les relacions entre persones. Promoure activitats coma: cursos de seguretat a les xarxes socials, cursos pera pares i mares.

4.2. Treballar més a les escales l'educació emocional, la tolerància, l'amabilitat, com fer amistats... això s'hauria de continuar als instituts. Aprendre a solucionar els problemes de forma no violenta, fomentant els valors del respecte i la tolerància, ja sigui a través deis cercles de diàleg, de les practiques restauratives, de la mediació, etc.

4.3. Destinar més recursos a polítiques socials i a educació.

El V Parlament Infantil (2016)

La reunió de treball celebrada avui, és conseqüència del 18 de novembre de 2016, Dia Universal de la Infància quan es va celebrar el V Parlament Infantil de les Illes Balears, actes organitzat conjuntament entre el Parlament, UNICEF Comitè Balears i l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM).

A partir de les propostes sorgides al V Parlament infantil, es va marcar com a objectiu fer-ne un seguiment i per tant, fer arribar les propostes plantejades pels infants a tots els organismes o institucions competents en valorar-les i en possibilitar i fer efectiu el seu compliment.

 

 

Més informació ...