Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Nel Martí, Damià Borràs i Antoni Camps defensaran el règim especial de les Illes Balears a Madrid

23 de mayo de 2017

El cinquè i darrer punt de l’ordre de la sessió plenària d’avui ha correspost a la comunicació de la designació dels diputats Nel Martí (MÉS per Menorca), Damià Borràs (Socialista) i Antoni Camps (Popular), per tal de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears. Així ho acordà la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, durant la sessió de dia 17 de maig. Aquesta designació ha estat publicada en el BOPIB, comunicada a la Mesa del Congrés dels Diputats i s’han expedit les credencials corresponents.