Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional d'Àfrica

6 de junio de 2017

A Balears resideixen ciutadans d'Angola, Algèria, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerun, Congo, Costa d'Ivori, Egipte, Etiòpia, Gàmbia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatorial, Kenya, Libèria, Mali, el Marroc, Mauritània, Nigèria, República Democràtica del Congo, Senegal, Sierra Leone, Sud-àfrica, Tunísia. El 75,51% dels immigrants procedents d'aquest continent són marroquins, i per si mateixos signifiquen el 14,17% del total de la població immigrant a Balears.

La major part de la població immigrant africana arriba a les Illes Balears a la recerca d'un millor projecte de vida i, en alguns casos, com única oportunitat per tenir-lo. No obstant això, a les dificultats inherents a la immigració s'ha unit una crisi econòmica que ha provocat que moltes persones immigrants tinguin el risc de viure i treballar en condicions de major precarietat i vulnerabilitat que la població autòctona.

Un factor que contribueix enormement a aconseguir una millor i major integració és el paper que desenvolupa la dona immigrant. No obstant això, en moltes ocasions, aquestes dones han vingut a cobrir els buits laborals pitjor retribuïts i més invisibles, i això contribueix a reforçar els estereotips sexistes i a no fer visibles les aportacions de la migració femenina. Aquestes situacions han de ser abordades garantint sempre l'essencial dignitat de la dones.

La integració ha de ser entesa com un procés bidireccional i dinàmic d'ajust mutu per part de totes les persones que habitem aquesta societat. Aquesta formulació requereix un esforç mutu d'adaptació a la nova realitat, tant per part de la població immigrada com per part de la societat receptora. En aquest sentit és essencial una major formació en el coneixement d'una diversitat que ens està enriquint a tots.

El sistema educatiu és bàsic com a element integrador i ha d'impulsar sempre l'equitat i la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat, de manera que quan aquest acabi el seu recorregut educatiu tingui les mateixes oportunitats d'integrar-se a la societat i al mercat laboral.

Si en algun àmbit social es demostra la importància essencial de les narratives i els discursos que manegem, aquest és el de la immigració. És aquest un àmbit especialment sensible front els prejudicis i els estereotips. Per això, ens hem de comprometre a rebutjar activament tots aquells discursos estigmatitzadors sobre la immigració, construïts sobre el prejudici i la generalització abusiva, i cridar la societat balear a combatre les formes obertes i subtils de racisme i xenofòbia, així com a contrarestar i denunciar els diferents àmbits d'impunitat.

Som conscient que la realitat que pateix la comunitat és encara de crisi econòmica i afecta tots els sectors, però no ha d'afectar els pilars bàsics de qualsevol societat moderna, com és el respecte als drets humans i a la igualtat de tracte. En aquest sentit, es fa necessària una atenció sanitària igualitària per a tots els col·lectius, de manera que el color de la pell o un paper no puguin ser un impediment per a l'atenció mínima a un pacient.

Si encertem avui amb els compromisos que adoptem i amb les decisions que prenguem, estarem posant les bases per a un futur millor.

És per tot això que:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta a les institucions a treballar per una societat cohesionada, on la diversitat vagi acompanyada de mesures efectives que garanteixin l'exercici dels drets socials de totes les persones que la conformen.

Segon. El Parlament de les Illes Balears convida tota la societat a entendre la immigració com un element enriquidor i una oportunitat i un incentiu per pensar col·lectivament la societat balear que volem per a tots nosaltres i per a les futures generacions.

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra

en sessió de dia 6 de juny de 2017