Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple acorda la celebració de sessions extraordinàries durant el mes de juny i juliol

13 de junio de 2017

Per continuar la tramitació i, aprovar, si pertoca, vuit iniciatives legislatives.

El Ple del Parlament ha acordat, per 51 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions, celebrar sessions extraordinàries, des del 16 de juny fins al 31 de juliol, per tal de procedir a l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si pertoca, o per continuar amb la tramitació, en les fases del procediments que corresponguin, per als procediments legislatius següents:

Proposicions de Llei:

  • De modificació de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació.
  • De regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears.
  • De memòria democràtica de les Illes Balears.

Projectes de Llei:

  • Projecte de llei pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears.
  • Projecte de llei d’indústria de les Illes Balears.
  • Projecte de llei d’accessibilitat universal de les Illes Balears.
  • Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears.
  • Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges.

La iniciativa de solicitar la convocatoria de sessions extrarodinàries ha sorgida, d’acord a l’article 66 del Reglament del Parlament, dels diputats adscrits als grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i la diputada Gent per Formentera-PSIB.