Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament valida per unanimitat el Decret llei de mesures urgents en matèria de transports terrestres

13 de junio de 2017

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària s’ha validat per unanimitat el Decret llei 2/2007, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestre.

El grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha sol·licitat que el decret es tramiti com a projecte de llei, essent la sol·licitud rebutjada per 3 vots a favor, 32 vots en contra i 20 abtencions.

Per iniciar el debat del Decret ha intervingut Marc Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per fer l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

Tot seguit, han intervingut els portaveus dels grups parlamentaris Mabel Cabrer (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista).

 

Contingut del Decret

El Decret llei validat avui té com a objectiu abordar la temporada turística amb instruments legals que permetin donar garanties jurídiques a determinats aspectes de l’activitat del sector —com la contractació entre les distintes empreses de transport discrecional per afrontar puntes de demanda— i lluitar contra la competència il·legal.

Les principals mesures que inclou aquest Decret llei són:

 

  • Millores en la regulació de les activitats d’intermediació de les empreses de transport discrecional, amb l’objectiu d’aclarir i donar més seguretat jurídica al sector. Així, es dóna cobertura jurídica als contractes que poden fer les empreses de transport entre elles per cobrir puntes de demanda no planificades que solen produir-se en temporada alta.
  • Lluita contra l’intrusisme, per fer més efectius els controls i combatre les activitats il·legals.

A més a més, amb aquest Decret llei, entre altres qüestions:

— Es tipifica com a infracció l’anunci de serveis de transport il·legals, en diferents mitjans i suports com pàgines web o xarxes socials. Aquesta activitat figura expressament com a sancionable amb l’objectiu de facilitar l’acció inspectora, amb multes d’entre 6.000 i 12.000 euros.

— Es deixa clar que les empreses de transport discrecional (tipus transfer) NO poden fer captació de clients al carrer o a punts de gran afluència com l’aeroport. Les seves contractacions han de ser prèvies.

 

Més informació ...
Documents