Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova per unanimitat la modificació de la Llei d'Estadística de les Illes Balears

18 de julio de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat avui horabaixa, per unanimitat, la Llei de Modificació de la Llei 3//2002, de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears. El dictamen del projecte de llei ha estat debatut i votat durant la cinquena sessió plenària extraordinària celebrada avui.

Per encetar el debat, en primer lloc, el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha presentat i defensat, en nom del Govern de les Illes Balears, el contingut del projecte de llei.

Tot seguit, atès que no hi havia cap esmena a debatre, perquè totes les presentades havien estat incorporades al dictamen, s’ha procedit a la intervenció dels parlamentaris per fixar la posició en relació al contingut del dictamen elaborat per la Comissió d’Economia del Parlament. Ho han fet: Santiago Tadeo (Popular), Nel Martí (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos) i Enric Casanova (Socialista).

Exhaurits els torns de paraula, s’ha procedit a la votació dels apartats del projecte de llei essent aprovats per unanimitat (49 vots a favor).

Contingut de la llei

La modificació normativa té com a finalitat principal la creació i regulació d’un registre de població de les Illes Balears per tal que les administracions públiques informin directament la ciutadania, disposin de dades més acurades i, d’aquesta manera, puguin desenvolupar mesures més ajustades a la realitat.

El registre de població facilitarà l’accés a una sèrie de dades que permetran una anàlisi més profunda de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, i, per tant, l’impuls de polítiques que ajudin a assolir una qualitat més gran de la prestació dels serveis públics i una gestió de l’Administració més eficaç.

Les administracions disposaran així de més eines a l’hora d’exercir les seves competències i de posar en marxa iniciatives, per exemple, en matèria de prevenció, diagnòstic i curació de malalties, campanyes de vacunació, educació, formació i ocupació, entre d’altres.

Més informació ...
Documents