Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears

18 de julio de 2017

El debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears, s’ha iniciat amb la presentació del text legislatiu per part de la consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears, Pilar Costa.

Tot seguit s’ha procedit a la defensa de les esmenes mantingudes al projecte de llei per part dels parlamentaris: Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Miquel Jerez (Popular) i Olga Ballester (Mixt-Ciudadanos).

En torn en contra de les esmenes s’han manifestat: Aitor Morràs (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i María José Camps (Socialista).

Totes les esmenes mantingudes han estat rebutjades per la majoria dels vots de la cambra, mentre que els apartats dels dictamen on no s’hi han mantingut esmenes han estat tots ells aprovats.

Contingut bàsic de la llei

La llei aprovada avui pel Parlament modifica el Text refós de la Compilació del dret civil de les Illes Balears, que té per objecte la modificació de determinats articles en matèria de successions que fan referència a les herències de successions intestades, la llegítima dels cònjuges viudos i la protecció del patrimoni de les persones discapacitades que reben herències. El dret civil propi de les Illes Balears regula de forma diferent el dret de persones amb veïnatge civil segons cada illa, per la qual cosa les modificacions també han estat diferents.

Més informació ...
Documents