Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei d'accessibilitat universal de les Illes Balears

24 de julio de 2017

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat durant la segona sessió plenària extraordinària celebrada avui matí, la Llei d’accessibilitat universal de les Illes Balears, la qual ha estat presentada pel Conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons.

La llei ha estat aprovada amb un ampli consens i amb la incorporació d’esmenes, algunes transaccionades, que han formulat i mantingut els grups parlamentaris.

Tot seguit, s’ha procedit al debat de les esmenes que, havent estat defensades en ponència i en comissió, finalment no s’havien incorporat al dictamen final, i s’han volgut mantenir per al debat en plenari. Per a la seva defensa han intervingut els parlamentaris: Silvia Tur (Mixt-Gent per Formentera), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans), Santiago Tadeo (Popular).  

En torn en contra de les esmenes s’han manifestat: Marta Maicas (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (EI PI. Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Conxa Obrador (Socialista).

Contingut bàsic de la llei

La llei d’accessibilitat universal, té per objectiu garantir l’autonomia personal de tots els ciutadans en tots els àmbits, amb independència de la seva situació vital.
 
La llei s’adreça tant a la ciutadania en general com a les entitats públiques i privades.
 
A més de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la norma regula també l’accessibilitat a altres àmbits, per tal que tothom tingui garantit l’accés a serveis, mitjans de transports, productes, informació i comunicacions, sempre amb la finalitat d’aconseguir una veritable accessibilitat universal.

Més informació ...
Documents