Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la llei de regulació de les corregudes de toros i protecció dels animals a les Illes Balears

24 de julio de 2017

La iniciativa legislativa havia estat presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent x Formentera-PSIB).

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de regulació de les corregudes de toros i protecció dels animals a les Illes Balears.

L’objectiu d’aquesta llei es regular els espectacles taurins celebrats en places de toros de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i garantir els drets a la vida, la integritat física i la seguretat de les persones, així com el benestar dels animals que són objecte d’aquests espectacles.

En el debat s’ha procedit a la defensa de les esmenes mantingudes al projecte de llei per part dels parlamentaris: Jaume Font (EI PI. Proposta per les Illes Balears), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans), Miquel Jerez (Popular).  

En torn en contra de les esmenes s’han manifestat: Carlos Saura (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista).

Totes les esmenes mantingudes han estat rebutjades per la majoria dels vots de la cambra, mentre que els apartats dels dictamen on no s’hi han mantingut esmenes han estat tots aprovats, menys l'article 14bis que ha estat rebutjat.

Finalment a la darrera sessió plenària extraordinària d’avui ha estat retirada la proposició de llei per modificar la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen en l’entorn humà, en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Més informació ...
Documents