Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple votarà la convalidació del Decret Llei 3/2017, de modificació de la Llei del turisme

31 d'agosto de 2017

La Diputació Permanent decidirà si se celebra un ple extraordinari amb preguntes de control al Govern.

 

La Mesa i la Junta de Portaveus celebrades avui dijous 31 d’agost han fixat l’ordre del dia de la sessió plenària extraordinària de dia 4 de setembre de 2017. En aquesta sessió, el Ple debatrà i votarà la convalidació o derogació del Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears.

A més a més, a conseqüència de la sol·licitud per part de diputats dels grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per Illes Balears i Mixt (Ciutadans), s’ha acordat la convocatòria d’una sessió de la Diputació Permanent per tal de procedir al debat i aprovació, si n’és el cas, d’una sessió plenària extraordinària amb preguntes de control al Govern.