Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple convalida el Decret llei de modificació de la Llei del Turisme de les Illes Balears

4 de septiembre de 2017

Amb el decret llei es torna a la versió de l’article 49 proposada inicialment al Projecte de Llei de modificació de la Llei del Turisme que aprovà el Parlament el passat juliol.

A la vegada, el decret llei introdueix el concepte d'emergència en matèria d’habitatge a les Illes Balears.

El Ple del Parlament ha convalidat aquest dilluns 4 de setembre el Decret llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears.

L’aprovació de la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges, per part del Parlament de les Illes Balears dia 18 de juliol, va suposar també l’aprovació d’un article que, d’acord a l’exposició de motius del Decret llei avui convalidat, “hauria d’haver estat modificat”. Segons el decret, la no modificació d’aquest article ha provocat que la Llei 8/2012, “manqui de la coherència necessària que ha de tenir una norma jurídica, atès que aquest article només possibilita la comercialització turística de dues tipologies edificatòries: els habitatges unifamiliars aïllats i els aparellats”.

Per tant, el Govern per esmenar aquesta incoherència, mitjançant aquest Decret llei avui convalidat, va introduïr la redacció de l’article 49 en els termes que tenia el Projecte de llei, alhora que s’aprofita per introduir una referència a l’emergència en matèria d’habitatge.

Debat

El punt únic d’aquesta sessió plenària extraordinària s’ha iniciat amb la intervenció del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Gabriel Barceló, qui ha exposat les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

Tot seguit s’han manifestat en favor del decret els parlamentaris Aitor Morràs (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca) i Isabel Oliver (Socialista); mentre que en contra, ho han fet els diputats Miquel Jerez (Popular), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) i Montserrat Seijas (Mixt). Per fixar la posició del Grup Parlamentari MÉS per Menorca ha intervingut el diputat Josep Castells.

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació del Decret llei essent convalidat per 29 vots a favor (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i Mixt-GxF), 24 vots en contra (Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt-Ciutadans, Montserrat Seijas i Álvaro Gijón) i 4 abstencions (MÉS per Menorca i Xelo Huertas).

Tot seguit, el grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha sol·licitat la tramitació del Decret llei com a projecte de llei, que ha estat rebutjada per 32 vots en contra (Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt-GxF) i 25 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Montserrat Seijas, Xelo Huertas i Álvaro Gijón).

Podeu veure el ple en el següent enllaç