Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja reprovar el vicepresident i conseller Gabriel Barceló

12 de septiembre de 2017

Així ho havia demanat el Grup Parlamentari Popular “per la seva responsabilitat en la contractació de les empreses de Jaume Garau”.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat reprovar el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, Gabriel Barceló, per 24 vots a en contra (Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Socialista), 22 vots a favor (Mixt-Montserrat Seijas, Mixt-Ciutadans, Popular) i 11 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears i Podem Illes Balears). 

Així ho havia sol·licitat el Grup Parlamentari Popular amb una proposició no de llei exposada i defensada en l’hemicicle pel diputat Juan Manuel Lafuente, que contenia els tres punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a confeccionar un informe intern per determinar els motius pels quals el mandat del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme de no contractar amb les empreses del Sr. Jaume Garau, fou desobeït i per aclarir les raons per les quals no es va complir aquest mandat.
  2. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actuació del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme pel que fa a la contractació de les empreses del Sr. Jaume Garau per part dels diferents ens que depenen del Govern, contradiu el que estableix el codi ètic aprovat el 13 de maig de 2016 pel Consell de Govern.
  3. El Parlament de les Illes Balears reprova el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme per la seva responsabilitat en la contractació de les empreses del Sr. Jaume Garau per part de diferents ens dependents del Govern que estèticament i èticament no responen als valors i principis que es desprenen del codi ètic del Govern de les Illes Balears.

Esmenes i intervencions

El Grup Parlamentari MÉS per Menorca, amb la intervenció del diputat Nel Martí, ha presentat una esmena de substitució de tots els punts, la qual no ha estat acceptada pel Grup Popular.

També n’ha presentades el Grup Parlamentari Podem Illes Balears, en concret tres d’addició de nous punts, que han estat defensades per la diputada Laura Camargo. Tampoc no han estat acceptades pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris David Abril (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans), Montserrat Seijas (Mixt) i Isabel Oliver (Socialista).

Més informació ...