Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció relativa a la distribució de la recaptació de l'impost turístic

3 d'octubre de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat dos dels cinc punts d’una moció presentada pel Grup Parlamentari Mixt relativa a la política general del Govern amb la distribució de la recaptació de l’impost turístic. La iniciativa, que originàriament contenia quatre punts i ha estat defensada per la diputada Montserrat Seijas, ha quedat finalment aprovada amb la redacció següent:

1. El Ple del Parlament insta la comissió d’Impuls del Turisme Sostenible a què reparteixi els fons d’acord amb les finalitats previstes a la llei de creació d’aquest, prioritzant, en qualsevol cas, les de caràcter mediambiental. (Esmena 12383/2017 de MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears).

2. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat autònoma a impulsar la participació ciutadana en l’elecció dels projectes a finançar d'una manera real i efectiva.

Esmenes

Els grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears han presentat conjuntament tres esmenes, les quals han estat defensades pels parlamentaris Antoni Reus, Isabel Oliver Salvador Aguilera. Pel que fa al Grup Parlamentari Popular, també ha presentat una esmena, la qual ha estat defensada per Miquel Jerez. De les esmenes formulades, el grup proposant n’ha acceptades dues, la RGE 12383/17 relativa a la substitució del punt 2 i la RGE 12390/17 de Grup Popular transaccionada -addició d’un nou punt-. Ambdues esmenes s’han incorporat a la votació final de la moció.

Fixació de posicions

Al torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris que no han presentat cap esmena, han intervingut al debat, pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Maria Antònia Sureda; i, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Josep Castells.

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la moció separada per punts i amb la incorporació de dues esmenes amb els resultats següents:

Punt 1.- Rebutjat per 26 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, El Pi i Popular) i 32 vots en contra (Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem i Socialista).

  1. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat autònoma que utilitzi l'impost turístic com un impost finalista, ja que així es va aprovar pel Parlament, així com totes les condicions que venien establertes en la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre les estades turístiques a les Illes Balears.

Punt 2 (Punt 1 de la moció després de la votació).- Aprovat per 31 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, MÉS per Mallorca, Podem i Socialista) i 27 abstencions (Mixt-Ciutadans, MÉS per Menorca, El Pi i Popular). (Esmena incorporada RGE 12383/17).

Punt 3.- Rebutjat per 51 vots en contra (Mixt-GxF, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem, Socialista i Popular), 2 vots a favor (Mixt-Seijas i Mixt-Huertas) i 5 abstencions (Mixt-Ciutadans i El Pi).

  1. El plenari del Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat autònoma a tenir en compte els següents criteris de territorialitat en el repartiment de l'impost: a) 90% de l’impost es destini a l'illa on ha estat recaptat. b) 10% del recaptat s'usi en un fons de solidaritat entre illes per ajudar a finançar projectes.

Punt 4 (Punt 2 de la moció després de la votació).- Aprovat per 34 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, El Pi, MÉS per Mallorca, Podem i Socialista) i 24 abstencions (Mixt-GxF, MÉS per Menorca i Popular).

Punt 5.- Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt-GxF, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem i Socialista) i 26 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, El Pi i Popular). (Punt 3r de l’esmena transaccionada reconvertida en nou punt RGE 12390/17).

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en la convocatòria sobre el destí de l’impost turístic la possibilitat que els Ajuntaments puguin presentar projectes de finançament en el seu àmbit territorial que s’ajustin al caràcter finalista de la llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible.

Podeu veure el debat sencer de la moció a aquest enllaç.