Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja prendre en consideració limitar els mandats de les presidències del Govern balear i dels Consells insulars

10 d'octubre de 2017

Al quart i darrer punt de l’ordre del dia, el Ple del Parlament no ha pres en consideració les dues proposicions de llei que pretenien limitar a dues ocasions les investidures dels presidents o presidentes del Govern de les Illes Balears o dels Consells insulars.

Les dues proposicions de llei presentades pel Grup Parlamentari Mixt (Ciutadans), relatives, la primera, a modificar la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, per a la limitació de mandats de la Presidència de la comunitat autònoma de les Illes Balears; i, la segona, a modificar la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, dels consells insulars, per a la limitació de mandats de la Presidència dels consells insulars, s’han sotmès a debat conjuntament, i han estat defensades pel diputat Xavier Pericay.

Intervencions

Al torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris han intervingut: Juan Manuel Lafuente (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca), Maria José Camps (Socialista).

Votacions

Exhaurit el debat, les dues proposicions no de llei han estat sotmeses a votació per separat i no han estat preses en consideració per 43 vots en contra (Mixt-GxF, Mixt-Gijón, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Socialista, Popular), 4 vots a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas) i 11 abstencions (El Pi i Podem). Aleshores, les dues iniciatives no continuaran amb la tramitació parlamentària prevista per a les proposicions de llei.

 

Podeu veure el debat sencer a aquest enllaç.

Més informació ...