Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a elaborar un pla de construcció d'habitatges de protecció oficial

17 d'octubre de 2017

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament s’ha aprovat, per assentiment de tots els grups parlamentaris, una moció del Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general del Govern a l’IBAVI. La iniciativa, exposada i defensada per la diputada Sandra Fernández, ha obtingut l’assentiment favorable de tots els grups de la cambra, amb la incorporació de dues esmenes del Grup Podem Illes Balears (una d’elles transaccionada). Aleshores, la iniciativa aprovada ha quedat redactada de la manera següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que qualsevol procediment de desnonament d'habitatges de l'IBAVI sigui valorat i aprovat per la Comissió Tècnica derivada del Protocol per a la incorporació de manera extraordinària al procediment d'adjudicació d'habitatges vacants, a més de comptar amb els preceptius informes tècnics de Serveis Socials.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar, en el termini de sis mesos, un estudi de la previsió de construcció real d'habitatges a preu taxat.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar, en el termini de sis mesos, un pla de construcció d'habitatges de protecció oficial destinats a règim de lloguer o de cessió d’ús amb la seva calendarització i previsió econòmica. (Esmena del Grup Podem Illes Balears)
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a arribar un acord amb l’Ajuntament de Palma en el termini màxim de 6 mesos per tal d’iniciar un projecte de rehabilitació integral de l’habitatge del Camp Redó que estigui consensuat amb els veïnats de la zona. (Esmena del Grup Podem Illes Balears, transaccionada).

Intervencions

Les dues esmenes presentades pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears han estat defensades pel diputat Aitor Morrás i el grup proposant de la moció les ha acceptades amb la transacció d’una d’elles.

Pel que fa al torn de fixació de posicions de la resta de grups, han intervingut els parlamentaris: Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista).

Podeu veure el debat sencer de la moció en aquest enllaç.

Més informació ...