Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a restablir la universalitat de la cobertura sanitària

17 d'octubre de 2017

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat durant la sessió plenària una Proposició no de llei per instar el Govern d’Espanya a derogar el Reial Decret Llei 16/2012, per restablir la universalitat de la cobertura del Sistema Nacional de Salut i reformar la legislació sanitària per assegurar la sostenibilitat d’un sistema sanitari públic, universal, de qualitat, finançat per medi els pressuposts amb equitat en l’accés i amb una cartera bàsica i comuna de serveis per a tota la ciutadania en un marc d’àmplia descentralització.

També ha aprovat instar el Govern de les Illes Balears a garantir l’assistència sanitària, el dret a la prevenció i la protecció de la salut mitjançant el sistema sanitari públic, a tots els ciutadans de les Illes Balears, independentment del seu origen i de la seva situació administrativa.

Ambdós punts aprovats són conseqüència d’una proposició no de llei presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, la qual ha estat defensada pels diputats Vicenç Thomàs, Marta Maicas, Bel Busquets i Patricia Font.

Intervencions

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena per modificar el punt segon de la iniciativa que, havent estat defensada pel diputat Vicent Serra, no ha estat acceptada pels grups proposants.

Al torn de fixació de posicions han intervingut les parlamentàries: Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa separada per punts essent el resultat següent:

Punt 1.- Aprovat per 35 vots (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, El Pi, Podem i Socialista) i 20 abstencions (Mixt-Ciutadans, Popular).

Punt 2.- Aprovat per 37 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-GxF, Mixt-Ciutadans, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, El Pi, Podem i Socialista) i 18 abstencions (Popular).

Podeu veure el debat sencer de la Proposició no de llei a aquest enllaç.