Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una iniciativa del Grup Popular relativa a manifestar suport als cossos i forces de seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de Dret

17 d'octubre de 2017

Al darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària del Parlament s’ha substanciat el debat i la votació d’una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a suport als cossos i forces de seguretat de l’Estat com a garants de l’Estat de Dret, essent rebutjada per la majoria dels vots de la cambra.

La proposició no de llei, defensada pel diputat Juan Manuel Lafuente, pretenia aprovar que el Parlament de les Illes Balears manifestàs:

  1. El seu suport total i incondicional a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil en la seva labor de defensa i protecció dels drets i les llibertats de tots els ciutadans i, especialment, i des de la legalitat constitucional, de la sobirania nacional, l'Estat de Dret, la democràcia i la convivència entre els espanyols.
  2. La seva condemna a l'assetjament sistemàtic al qual els seus membres estan sent sotmesos mitjançant actes violents, independentment de la ideologia en què s'emparin, així com qualsevol tipus d'acció o declaració que justifiqui, empari o menysvalori aquests actes, rebutjant en conseqüència tota conducta antidemocràtica que atempti contra la convivència en pau i llibertat i que tracti de soscavar els fonaments de la nostra democràcia.

A més, el Parlament de les Illes Balears insta el conjunt de les institucions espanyoles a:

  1. Utilitzar amb determinació i fermesa, així com des de la proporcionalitat i l'oportunitat, tots els mecanismes que, en defensa de la sobirania del poble espanyol i de l'interès general d'Espanya, li atribueixen la Constitució i les lleis.
  2. Actuar, amb les eines de l'estat de dret, contra les iniciatives que pretenguin, des de la il·legalitat i contra la voluntat democràtica del conjunt del poble espanyol, conculcar el nostre marc constitucional i la unitat d'Espanya.

Intervencions

El Grup Parlamentari Socialista ha formulat una esmena de modificació de tots els punts, la qual ha estat exposada i defensada per la diputada Maria José Camps. El grup proposant de la iniciativa no l’ha acceptada.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Carlos Saura (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a votar la iniciativa separada per punts amb el resultat següent:

Punts 1, 2 i 4: Rebutjats per 33 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem i Socialista), 20 a favor (Mixt-Ciutadans i Popular) i 3 abstencions (El Pi)

Punt 3: Rebutjat per 36 vots en contra (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, el PI, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem i Socialista) i 20 a favor (Mixt-Ciutadans i Popular).

Podeu recuperar el debat sencer d'aquesta Proposició no de llei a aquest enllaç