Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament celebra el debat sobre l'acció política i de Govern

23 d'octubre de 2017

S'iniciarà aquest dimarts a les 11 del matí amb l'exposició del presidenta del Govern Francina Armengol, i continuarà l'endemà, a partir de les 9.00 hores, amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, obrirà aquest dimarts, dia 24 d'octubre, a les 11.00 h. del matí, el segon debat sobre l’acció política i de govern de la IX legislatura. El ple continuarà el dia següent amb les intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris.

D’acord amb el Reglament del Parlament, el Ple ha de celebrar un debat anual de política general del Govern de les Illes Balears entre setembre i novembre, tret dels anys que s’hagin celebrat debats d’investidura o de moció de censura.

Aquest serà el segon debat que afronta Armengol. L’any 2015 no n’hi hagué perquè s’havia celebrat el debat d’investidura. Des de la primera legislatura, el 1983, i amb el plenari que comença demà, la cambra haurà celebrat trenta-dos debats, deu amb Gabriel Cañellas, un amb Cristòfol Soler, set amb Jaume Matas (primer i segon mandat), vuit amb Francesc Antich (primer i segon mandat), quatre amb José Ramón Bauzá i dos amb Francina Armengol.

El debat de política general acabarà amb l’exposició i la votació de les propostes de resolució presentades pels grups, que es tractaran en un ple específic, convocat per a tal efecte, i que poden incloure propostes d’actuació, impuls a l’acció de govern o crítiques a la seva actuació. Les propostes aprovades marcaran, en definitiva, les conclusions del debat realitzat.

Seqüència del debat

Dimarts.- A partir de les 11.00 h. la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, iniciarà el debat sense limitació de temps. A continuació el president del Parlament Baltasar Picornell, suspendrà la sessió fins al dia següent.

Dimecres.- partir de les 9.00 h. la sessió es reprendrà amb les intervencions dels portaveus dels set grups parlamentaris, per aquest ordre: Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i Socialista, els quals disposaran de trenta minuts i d’una rèplica de deu minuts cadascun. La intervenció de la presidenta del Govern per contestar cada grup parlamentari no tendrà limitació de temps i ho podrà fer individualment o de manera global.

Conclòs el debat, tal com es va acordar a la Junta de Portaveus per unanimitat, els grups parlamentaris podran presentar propostes de resolució davant la Mesa amb un màxim de deu per grup més dues per cada diputat o diputada que en formi part, fins a divendres, 27, a les 10.00 hores. Tot seguit, a les 11.00 hores, la Mesa es reunirà per admetre les que siguin congruents amb la matèria objecte del debat i no signifiquin qüestió de confiança o moció de censura al Govern. A les 13.00 hores la Junta de Portaveus fixarà l'odre del dia del plenari per al debat i votació d'aquestes propostes de resolució. 

Seguiment del Ple

Les sessions plenàries de demà i passat demà podran ser seguides en directe a través de l'emissió del canal Youtube del Parlament i des de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3).