Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una moció del Grup Popular relativa al Pla Juncker

7 de noviembre de 2017

El Ple del Parlament ha rebutjat una moció del Grup Parlamentari Popular relativa al Pla Juncker. La iniciativa, que ha estat defensada per Antoni Camps, pretenia l’aprovació dels punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears, davant el desinterès mostrat pel Govern de les Illes balears en el desenvolupament del Pla d'inversions per Europa, conegut com Pla Juncker, l'insta a exigir, lluitar i defensar, davant els organismes pertinents, els projectes que, des de la nostra comunitat autònoma, s'han presentat a aquest pla d'inversions.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar nous projectes d'inversió públicoprivada al Pla d'inversions per Europa (Pla Juncker) fins, com a mínim, arribar a un total de 1.060 milions d'euros d'inversió, tal i com ho demanava a l'anterior legislatura el diputat socialista i actual conseller del Govern, Sr. Marc Pons.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar al Pla d'inversions per Europa (Pla Juncker), com a mínim el projecte de remodelació de la Platja de Palma, l'àrea de serveis i zona universitària de Sa Coma a Eivissa i el Pla de dinamització integral del Port de Maó a Menorca, tal i com ho demanava a l'anterior legislatura el diputat socialista i actual conseller del Govern, Sr. Marc Pons.

Esmena

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha defensat una esmena de substitució de tots els punts, exposada pel diputat Antoni Reus, la qual no ha estat acceptada pel grup proposant.

Fixació de posicions

Al torn de fixació de posicions han intervingut en el debat: Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt) i Enric Casanova (Socialista).

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la moció separada per punts essent el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 25 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, Popular, El Pi).

Punt 2.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 22 vots a favor (Mixt-Gijón, Popular, El Pi) i 3 abstencions (Mixt-Seijas i Mixt-Ciutadans).

Punt 3.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista), 19 a favor (Mixt-Gijón, Popular) i 6 abstencions (Mixt-Seijas, Mixt-Ciutadans, El Pi).

Més informació ...
Documents