Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja instar el Govern a eliminar tots els òrgans unipersonals de l'IBAVI

14 de noviembre de 2017

El darrer punt de l’ordre del dia del Ple del Parlament ha substanciat una segona Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a l’eliminació d’òrgans unipersonals de l’IBAVI. La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Juan Manuel Lafuente i rebutjada per la majoria de la cambra, proposava que el Parlament de les Illes Balears instàs el Govern de les Illes Balears a reduir el sector públic instrumental eliminant tots els ens unipersonals i que eliminàs tots els òrgans unipersonals de l’IBAVI en el termini de sis mesos.

Debat

Al torn de fixació de posicions han intervingut:  Aitor Morrás (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans) i Conxa Obrador (Socialista).

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la Proposició no de llei separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 24 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, Popular) i 3 abstencions (El Pi).

Punt 2.- Rebutjat per 33 vots en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista), 20 vots a favor (Mixt-Gijón, Popular) i 5 abstencions (Mixt-Ciutadans, El Pi).

Més informació ...