Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaració en defensa dels drets de les víctimes de violència masclista a l'àmbit judicial

28 de noviembre de 2017

La sessió plenària del Parlament s'ha encetat amb la lectura i aprovació per part de tots els grups parlamentaris d'una declaració institucional en defensa dels drets de les víctimes de violència masclista a l'àmbit judicial. La secretària primera de la Mesa del Parlament, Joana Aina Campomar, ha procedit a la lectura de la declaració:

Dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència de gènere.

Malgrat els avenços establerts per la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, aprovada fa tretze anys o la Llei 11/2016,  de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, les dones continuen patint violències masclistes.

La violència envers les dones continua sent una de les violacions més greus de drets humans al nostre territori. Cal recordar que la responsabilitat de les institucions en la defensa dels drets de les dones no acaba en la fase legislativa.

La Llei 1/2004 va establir la creació dels jutjats de violència sobre la dona (VIDO) i l'especialització  dels procediments i dels professionals (jutges, fiscals i advocats) en l'àmbit de la violència de gènere. Aquest marc legal és adequat i, en la majoria dels casos, els professionals de l'àmbit judicial desenvolupen una gran feina. No obstant això, les dades sobre el nombre de denúncies, sentències i ordres de protecció són preocupants i poden ser un indicador dels nombrosos obstacles i barreres que les dones víctimes de violència de gènere han d'afrontar a l'hora d'obtenir justícia i protecció. No podem obviar que la darrera dona víctima, de 28 anys, va ser assassinada a les portes d’un col·legi perquè el sistema de protecció no va funcionar correctament. A les nostres illes, la taxa d’ordres de protecció o d’altres mesures cautelars és la més elevada de l’Estat i per això és necessari un altre Jutjat de Violència sobre la dona. Segons dades del Consell General del Poder Judicial el segon trimestre de l'any s’incoaren a Balears 247 ordres de protecció, totes admeses, de les quals es posaren en marxa 210 ordres de protecció de les víctimes de violència de gènere.

Segons la macroenquesta de violència contra la dona de 2015 elaborada per la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, tan sols el 28,6% de les dones que han sofert violència o por per part de la seva parella han denunciat la seva situació a l'Estat espanyol.

Balears, amb 26,29 víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, és la comunitat amb la taxa més alta de tota Espanya, una xifra que està molt per sobre de la mitjana que se situa en 17,04, segons les dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial relatives al segon trimestre d'enguany. 

La saturació dels jutjats, la manca de mitjans i la manca d'especialització en alguns casos afecten directament els drets de les víctimes de violència de gènere.

Des del Parlament insistim en el missatge de la necessitat que les víctimes confiïn en les institucions per tal de rebre la protecció i el suport necessari. Arran de l’aprovació de la llei de 28 de juliol de 2016, d’igualtat de dones i homes, les dones víctimes de la violència masclista i els seus fills tenen garantits el dret a una protecció efectiva, el dret a l’atenció i a l’assistència psicològica, social i jurídica específica, així com als centres d’acollida i als serveis d’urgència per a les dones víctimes i els seus fills i filles; així com a itineraris específics d’orientació laboral. I a partir de 2018 totes les dones víctimes de violència de gènere tendran garantit un any de feina per poder tirar endavant des de la independència econòmica.

Som conscients que hi ha múltiples factors que poden influir a l'hora de no denunciar o de retirar la denúncia per maltractament. No obstant això, les autoritats tenen la responsabilitat de verificar l'efectivitat de la protecció legal establerta, així com la d'identificar els obstacles que impedeixin a les dones accedir i obtenir justícia i protecció.

En aquest sentit des del Parlament de les Illes Balears instam els governs estatal i autonòmic a: 

  1. Realitzar una avaluació de la implementació de la Llei 1/2004 a l'àmbit judicial, tenint en compte la informació quantitativa i qualitativa sobre la diligència dels processos judicials, la formació especialitzada dels advocats del torn d'ofici, la seva disponibilitat en el moment de la denúncia o la possible existència de prejudicis i de tracte irrespectuós, entre d'altres. L'avaluació ha de servir per obtenir informació sobre les possibles deficiències en la implementació de la llei i el seu impacte en els drets de les dones i nenes víctimes de violència de gènere, i així poder adoptar mesures per respondre millor a les seves necessitats específiques.
  2. Dur a terme les reformes legislatives necessàries per garantir el compliment del Conveni d'Istanbul sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica.
  3. Emprendre les reformes legislatives necessàries per protegir els i les menors en relació amb la seva custòdia en les situacions de violència de gènere.
  4. Implementar el Pacte d’Estat contra la violència de gènere i assegurar els recursos humans i econòmics a les diferents institucions públiques de les Illes Balears per fer-lo efectiu.
  5. Continuar impulsant el conjunt de mesures contingudes al Pacte contra les violències masclistes de les Illes Balears.