Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears no és elegit en primera votació

28 de noviembre de 2017

Es requerien els vots de les 3/5 parts dels membres de la cambra. En segona votació, a celebrar en un termini no inferior als 15 dies, en serà suficient la majoria absoluta.

Al segon punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament s’ha procedit a la votació per a l’elecció del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

Els grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca i una diputada del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia Tur), havien proposat com a director de Jaime Far i Jiménez, que no ha pogut esser elegit perquè no ha obtingut una majoria superior a les tres cinquenes parts dels membres de la cambra. El resultat de la votació (secreta per crida) ha estat de 31 vots a favor i 24 en contra (amb 57 vots emesos i 55 vàlids).

Aleshores, com que no s’ha obtingut la majoria requerida, es tornarà a celebrar una segona votació, a una sessió plenària a celebrar en un termini no inferior als quinze diez i es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Cambra.