Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament proposa al Govern balear tornar a reunir-se amb afectats per intentar arribar a un acord que pugui millorar els problemes d'accés al Poliesportiu Prínceps d'Espanya

28 de noviembre de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat durant la sessió d’avui matí proposar al Govern de les Illes Balears tornar a reunir-se amb afectats per intentar arribar un acord que pugui millorar els problemes d’accés al Poliesportiu Prínceps d’Espanya de Palma. Aquest ha estat l’acord que s’ha arribat després del debat d’una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular. Aquest ha estat l’únic punt aprovat dels cinc que contenia la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular i que ha estat defensada per la diputada Maria Núria Riera.

Intervencions

Al debat, al torn de fixació de posicions dels grups parlamentaris, han intervingut els diputats Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Xico Tarrés (Socialista). El representant del Grup Socialista ha formulat una esmena in voce per modificar el punt 4 de la moció, que ha estat acceptada pel grup proposant de la iniciativa i, finalment, aprovat durant la votació.

Votacions

Exhaurit el debat de la iniciativa, s’ha procedit a la votació de la moció separada per punts, amb el resultat següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desplegar reglamentàriament la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen mesures tributàries, abans del termini de tres mesos per poder fer efectius els beneficis i incentius fiscals que recull per a l’activitat esportiva a les Illes Balears.

Rebutjat per 26 vots a favor (Popular, Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El Pi) i 30 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Podem, Socialista)

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar els canvis normatius necessaris en la regulació de proves esportives en el medi natural, principalment les corresponents als espais de la Xarxa Natura 2000, per solucionar els problemes sorgits en l’organització d’aquests esdeveniments.

Rebutjat per 24 vots a favor (Popular, Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, El Pi), 30 en contra (Mixt-GxF, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Podem, Socialista) i 2 abstencions (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer feina en la millora dels criteris de cessió d’espais esportius a les diferents federacions i entitats esportives per donar cobertura a les seves necessitats.

Rebutjat per 24 vots a favor (Popular, Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, El Pi), 30 en contra (Mixt-GxF, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Podem, Socialista) i 2 abstencions (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas).

Punt 4.- (Transaccionat). El Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les Illes Balears tornar a reunir-se amb afectats per intentar arribar un acord que pugui millorar els problemes d’accés al Poliesportiu Prínceps d’Espanya.

Aprovat per 52 vots a favor i 2 en contra.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a abonar als clubs d'elit esportius les subvencions corresponent a la temporada 2016-2017, que actualment encara deu, abans que finalitzi el mes de novembre.

Rebutjat per 24 vots a favor (Popular, Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, El Pi), 32 en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Podem, Socialista).

 

 

Més informació ...
Documents