Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple del Parlament aprova una Proposició no de llei relativa a Pla de Transició Energètica de les Illes Balears

28 de noviembre de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una moció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca relativa al Pla de transició energètica de les Illes Balears. La iniciativa que ha estat defensada pel diputat David Abril, ha proposat arribar a l’acord dels punts següents:

1) Instar el Ministeri a respectar el Pla de Transició energètica de les Illes Balears, pel que fa al tancament progressiu de la central d'Es Murterar i la gasificació de la central de Maó.

2) Instar el Govern de les Illes Balears a què plantegi aquest tancament d'acord amb els agents socials i les empreses implicades per tal que el personal d'Es Murterar sigui recol·locat a altres plantes de generació d'energia.

 3) Instar el Govern de l'Estat a què pacti amb el Govern de les Illes Balears les inversions en matèria energètica a les nostres Illes, per tal que aquestes apostin per les energies renovables, i no en el manteniment d'instal·lacions obsoletes i contaminants, d'acord amb els compromisos adquirits a nivell internacional per part de la Unió Europea i el Regne d'Espanya.

4) Instar el Govern de l'Estat a dotar les Illes Balears d'un règim especial de foment de les energies renovables amb els mateixos paràmetres que el que tenen les Illes Canàries, com ara una quota específica de renovables i exempcions a l'anomenat "impost al sol" i a les limitacions en matèria d'autoconsum.

5) El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a complir amb rigor la transparència en informació mediambiental exigida per la Llei 27/2007, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient que reflecteix les obligacions del Conveni d’Aarhus (Esmena d’addició del Grup Mixt – Ciutadans)

6) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a què la llei de canvi climàtic i transició energètica doni suport a iniciatives d'energia distribuïda, en col·laboració amb entitats locals, així com al foment de petits parcs fotovoltaics i instal·lació de plaques fotovoltaiques als sostres dels edificis tant privats com públics (Esmena d’addició del Grup Parlamentari Podem Illes Balears).

Intervencions

Els grups parlamentaris Mixt-Ciutadans, Podem Illes Balears i Popular han presentat esmenes a la iniciativa, que han estat exposades i defensades respectivament per Olga Ballester, Carlos Saura i Misericordia Sugrañes. El grup proposant ha acceptat les esmenes d’addició del grup Mixt i de Podem, que s’han incorporat com a punts 5 i 6 de la moció.

Al torn de fixació de posicions, han intervingut Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patrícia Font (MÉS per Menorca) i Damià Borràs (Socialista).

Votació

Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació de la moció separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1.- Aprovat per per 29 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Huertas, Mixt-Huertas, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 18 abstencions (Mixt-Cs, El Pi i Popular)

Punt 2.-Aprovat per 47 vots a favor (unanimitat).

Punt 3.-Aprovat per 47 vots a favor (unanimitat)

Punt 4.-Aprovat per 47 vots a favor (unanimitat)

Punt 5.-Aprovat per 47 vots a favor (unanimitat)

Punt 6.- Aprovat per 31 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Huertas, Mixt-Huertas, Mixt-Cs, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem i Socialista) i 16 abstencions (Popular)