Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció del Grup Popular per elaborar un informe sobre la viabilitat de subrogar el personal de les contractes a l'ens públic Gestió Sanitària i Assistencial

5 de diciembre de 2017

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una moció registrada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política general del Govern en relació a l’ens públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Vicent Serra, proposava que el Parlament de les Illes Balears instàs el Govern de les Illes Balears que sol·licitàs “a la Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears l'elaboració, en un termini de tres mesos, d'un informe sobre la viabilitat de subrogar el personal de les contractes a l'entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, atès el que disposa la Llei de pressuposts generals de l'Estat”.

Intervencions

Pel que fa al debat, al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris següents: Marta Maicas (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) i Vicenç Thomàs (Socialista).

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la moció, amb el resultat de 52 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Cs, El Pi, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem, Socialista, Popular) i 2 abstencions (Mixt-Huertas, Mixt-Seijas)

Més informació ...
Documents