Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament elegeix Said Miquel Barceló Vidal com a membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació d'IB3

12 de diciembre de 2017

El Ple del Parlament ha elegit per 32 vots Said Miquel Barceló Vidal com a membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Ha estat elegit, a proposta del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, a causa de la renúncia al càrrec d’Alejandro Segura Castelltort.

Un cop publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, Barceló haurà de prometre o jurar el seu càrrec davant la Mesa de la cambra autonòmica.

A la sessió plenària de dia 7 de novembre, Barceló obtingué 33 vots i no s'assolí la majoria requerida superior a les tres cinquenes parts dels membres de la cambra. Per això, avui s’ha sotmès novament a votació el candidat proposat, essent necessària per a l’elecció, aquesta segona vegada, la majoria absoluta dels membres de la cambra, la qual sí ha assolit.