Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una Declaració Institucional amb Motiu del Dia Mundial Contra el Càncer

6 de febrero de 2018

La Declaració ha estat proposada per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a les Illes Balears.

Avui matí, el Ple del Parlament ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris la Declaració Institucional del Dia Mundial Contra el Càncer, a petició de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a les Illes Balears. A continuació s'inclou la declaració completa. 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU

DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

El càncer és la segona causa mortal del món: 9 milions de morts el 2015.  A Espanya, és la primera causa de mort en homes (65.000) i la segona en dones (41.000). A Mallorca és la segona causa de mortalitat, després de les malalties cardiovasculars: el 2012 van morir 657 dones per càncer i 1.042 homes.

És per tant evident que el càncer és un problema de salut molt important. Sempre tenint com a referència d'obligat compliment les recomanacions incloses en el "Codi Europeu contra el Càncer", subratllem algunes actuacions preferents:

  • En prevenció:

El 40% dels càncers es poden evitar amb estils de vida saludables: alimentació adequada i exercici físic per corregir la tendència a l'obesitat, evitar o eliminar hàbits tòxics (tabac i abús d'alcohol), adequada cultura del sol. L'educació des de la infància en aquestes actituds és fonamental.

El diagnòstic precoç dels càncers de mama femenina, còlon-recte i coll d'úter és altament eficaç i eficient. Participar en els programes en aplicació a la comunitat autònoma és extremadament recomanable i ha de ser promogut.

  • En diagnòstic i tractament:

Els procediments diagnòsticoterapèutics disponibles a la comunitat autònoma  són d'alta qualitat. Fer-los accessibles sense demores ni esperes a tots els ciutadans és  tasca  inexcusable. L'equitat ha de ser incentivada.

S'ha de garantir l'accés a les Unitats de Cures Pal·liatives. Les accions educatives sobre les seves funcions i característiques han de ser abordades, tant en la població general com sanitària.

Que tots els malalts de càncer i les seves famílies comptin amb el suport social i psicològic que necessitin forma part indispensable del procés d'atenció oncològic. Perquè tot això sigui possible i millorable, donar el suport necessari i continuat a la investigació és una condició ineludible. Si no investiguem no millorarem i si no millorem el càncer continuarà en la primera línia de les amenaces contra la nostra salut.