Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament rebutja una moció del Grup Popular relativa als imposts i l'endeutament de la CAIB

6 de febrero de 2018

El darrer punt de l'ordre del dia que havia de debatre i votar una moció del Grup Parlamentari Popular relativa al model turístic ha quedat ajornada per a una altra sessió.

La sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears ha rebutjat al quart punt de l’ordre del dia una moció del Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern en relació amb els ingressos tributaris i l’endeutament. La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat popular Antoni Camps, ha proposat al Ple de la Cambra l’aprovació dels punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears constata que hi ha marge més que suficient per reduir els imposts, donada la infravaloració en més de 100 milions d’euros en la recaptació de l’Impost de Transmissions Patrimonials als pressuposts de la CAIB 2018, i insta el Govern de les Illes Balears a presentar, en el termini de dos mesos, una reforma fiscal que redueixi la pressió fiscal general i, en especial, a les classes mitjanes i baixes.
  2. El Parlament de les Illes Balears constata que el nivell d’endeutament del Govern és molt elevat i representa el pitjor desequilibri de la nostra economia, insta el Govern de les Illes Balears a presentar, en el termini de dos mesos, un pla de mesures per reduir de forma sensible les actuals xifres d’endeutament.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a flexibilitzar els criteris de la regla de des pes a per a aquelles administracions públiques que ja es consideren sanejades. (Punt transaccionat amb el GP El Pi).
  4. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques d’austeritat i de racionalització de la despesa posades en marxa a l’anterior legislatura, van ser imprescindibles i van suposar els fonaments, juntament amb les reformes estructurals aplicades, que expliquen la situació de creixement econòmic que ara s’està vivint a la nostra comunitat.

Intervencions

Durant el debat de la iniciativa han intervingut els diputats i diputades següents: Olga Ballester (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Olga Ballester(Mixt-Ciutadans), Andreu Alcover (Socialista).

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Socialista) i 24 a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, El Pi, Popular).

Punts 2.- Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Socialista) i 22 a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, Popular).

Punt 3.- Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt-GxF, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Socialista) i 26 a favor (Mixt-Ciutadans, Mixt-Gijón, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El Pi, Popular).

Punt 4.- Rebutjat per 36 vots en contra (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Socialista) i 20 a favor (Mixt-Gijón, Popular).

 

 

 

 

 

Més informació ...
Documents