Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament constitueix una ponència per estudiar i proposar que se suprimeixi el règim d'aforament dels diputats i membres del Govern de les Illes Balears

14 de febrero de 2018

S'ha nomenat el diputat Nel Martí com a coordinador de la ponència.

Avui el Parlament ha constituït la ponència per a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que té per objectiu estudiar i proposar un text que suprimeixi el règim d’aforament dels diputats i membres del Govern de les Illes Balears. La constitució d’aquesta ponència és conseqüència de l’aprovació d’una Proposició no de llei al Parlament durant el mes de setembre del 2017 a instàncies del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

La ponència s’ha constituït en el si de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals i, a més de la redacció del pla de treball, ha nomenat Nel Martí (MÉSxMenorca) com a coordinador de la mateixa.

L’aforament és una situació jurídica segons la qual determinades persones pel càrrec que ocupen o per la funció que exerceixen no són jutjades pels tribunals de primera instància sinó pels tribunals superiors, com el Tribunal Suprem, o pels Tribunals Superiors.