Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament dona suport a la iniciativa ciutadana #CienciaenelParlamento

27 de febrero de 2018

Aquesta iniciativa a nivell estatal té com a objectiu crear un canal obert de comunicació entre els polítics i els professionals de la ciència, la tecnologia i la innovació

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició no de llei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca relativa a participar en una iniciativa ciutadana independent a nivell de l’Estat espanyol anomenada #CienciaenelParlamento. Aquesta campanya té l’objectiu de crear un canal obert de comunicació entre els responsables de prendre decisions polítiques i els professionals del sector de la ciència, la tecnologia i la innovació. Una de les primeres propostes és la creació d’un esdeveniment anual en seu parlamentari.

Per defensar la necessitat de fomentar aquesta interacció ha intervingut la diputada Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) que ha exposat els dos punts de la iniciativa aprovada per la cambra:

  1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la iniciativa ciutadana a nivell de l’Estat espanyol de #CienciaenelParlamento.
  2. El Parlament de les Illes Balears juntament amb el Govern de les Illes, posarà en marxa a nivell de les Illes Balears una proposta de creació d’un esdeveniment en seu parlamentària amb l’objectiu també d’iniciar un procés per generar un canal obert de comunicació entre els responsables de prendre decisions polítiques, els centres d'investigació de les Illes Balears i els agents del sistema de ciència i tecnologia en l’àmbit de les nostres illes (Esmena in voce del PI incorporada)

Al torn de fixació de posicions de la resta dels grups parlamentaris han intervingut en el debat de la iniciativa Maria José Ribas (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Montserrat Seijas (Mixt) i Vicenç Thomàs (Socialista).

Més informació ...