Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una declaraciĆ³ institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona

6 de marzo de 2018

El proper dia 8 de març commemorem el Dia Internacional de la Dona, que recorda les valentes dones que fa més de 100 anys van perdre la seva vida per defensar els seus drets laborals.


Gràcies al moviment feminista són molts els drets que hem conquistat les dones, però també són molts els reptes que estan pendents per aconseguir una igualtat real.


Comptem amb un marc normatiu que garanteix la igualtat de tracte i d'oportunitats i l'impuls de les polítiques públiques per promoure l'apoderament de les dones i l'eradicació de la violència que s'exerceix sobre elles, però encara així, el masclisme és present en tots els àmbits de la nostra societat i la igualtat real no acaba de materialitzar-se. 

 • Cada any són assassinades 60 dones de mitjana per violència masclista.
 • Les pensions de dones són un 40% més baixes que les dels homes.
 • L’escletxa salarial fa que les dones a Balears cobrin 3.894 € menys que els homes de mitjana anual pel mateix treball.
 • Existeix una diferència de 10 punts en la taxa d'ocupació.
  Un 59% de les persones inactives són dones.
 • Solament hi ha 9 rectores en les més de 80 universitats espanyoles.
 • L'IBEX solament té 2 presidentes i un 20% de conselleres.
 • El 90,57% de les excedències per cura de menors i majors són sol·licitades per dones.
 • Solament hi ha un 18% de dones en el Tribunal Constitucional.
 • El 64% de les vegades són les dones les que cuinen a casa.
 • Solament hi ha 59 dones en les Reials Acadèmies Espanyoles, enfront de 484 homes.
 • Les dones dediquen dues hores més que els homes a les labors de la llar.
 • Del 60% dels llicenciats, solament el 21% són catedràtiques.

  Per totes aquestes raons, hem d'impulsar els canvis necessaris que permetin, el més aviat possible, afirmar amb rotunditat que a Espanya hem aconseguit la igualtat real d'oportunitats, no solament la legal, i això passa per: 
 • Reduir les desigualtats que encara existeixen en l'àmbit de l'ocupació i l'economia, amb especial incidència en les desigualtats retributives.
 • Apostar per la qualitat en l'ocupació. Una dona amb ocupació digna és una persona independent en l'econòmic i la millor garantia que fa valer dels seus drets.
 • Defensar la promoció laboral de la dona, la transparència en les empreses a nivell retributiu, de complements, la importància dels plans d'igualtat i auditories
 • Donar suport a la conciliació i a la coresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral per a dones i homes. Conciliació i coresponsabilitat no són coses de dones. Són la millor eina que tenim per construir una societat més justa. Si solament concilien les dones, la desigualtat augmenta.
 • Eradicar la violència que sofreixen les dones, la manifestació més extrema de desigualtat. L'origen de la violència de gènere és el masclisme i la desigualtat i, des de la unitat aconseguida en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, hem de millorar la protecció i el suport a les víctimes i la sensibilització de tota la societat. Són fonamentals els recursos pactats i que aquests arribin ja a les comunitats autònomes.
 • Potenciar la participació de les dones en els àmbits polític, econòmic i social i l'accés a llocs de responsabilitat, fins aconseguir la igualtat total.
 • Treballar la igualtat a l'educació, com a element nuclear en un nou paradigma de relacions humanes i de prevenció de la violència de gènere.
 • Promoure els mitjans necessaris per a la inclusió social i laboral de les dones amb discapacitat.
 • Integrar plenament el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en totes les polítiques.
 • Mantenir el nostre compromís amb les dones de tot el món. Són milions les que estan veient els seus drets vulnerats pel simple fet de ser dones. Els matrimonis forçosos, la mutilació genital femenina o les violacions que sofreixen en conflictes armats han d'impulsar-nos a no deixar-les soles i a reivindicar en tots els fòrums nacionals i internacionals els seus drets.

 Per tot l'exposat, el Parlament de les Illes Balears:

 1. En aquest 8 de març reivindica el feminisme com a moviment polític i social a favor de les dones i contra la desigualtat.
 2. Reconeix la contribució de les associacions de dones i feministes en la conquesta de drets socials.
 3. Insta totes les administracions de Balears a impulsar la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, integrant de forma activa i transversal el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, en el desenvolupament de totes les seves accions i decisions, posant especial atenció en l'accés i la promoció en l'ocupació, l'eradicació de la violència de gènere, l'educació, les pensions, la salut, la representació política i social, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la cultura i l'esport, la política exterior i la cooperació al desenvolupament.