Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a elaborar i aprovar el Pla d'igualtat entre homes i dones al personal dels centres educatius

6 de marzo de 2018

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat de tots els grups una moció del Grup Parlamentari Popular relativa al Pla d’Igualtat entre homes i dones corresponent al personal educatiu. El contingut de la iniciativa aprovada, que ha estat exposada i defensada per la diputada popular Núria Riera, conté el punt d'acord següent:  

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar i aprovar el Pla d'Igualtat entre homes i dones corresponent al personal que presta els seus serveis en els centres educatius d'acord amb el mandat parlamentari aprovat pel Ple del Parlament el dia 22 de març de 2016.

Intevencions

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Laura Camargo (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca), Montserrat Seijas (Mixt) i Sílvia Cano (Socialista).

Tots els grups parlamentaris s'han manifestat a favor de la iniciativa del Grup Popular. 

Més informació ...
Documents