Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no pren en consideració la iniciativa de declarar incompatible la condició de diputat amb la de batle, regidor o conseller insular

6 de marzo de 2018

La iniciativa legislativa del Grup Mixt-Ciudadanos finalitza la seva tramitació parlamentària.

El Ple del Parlament no ha pres en consideració la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Mixt-Ciudadanos per 45 vots en contra (Mixt-GentxFormentera, Mixt-Gijón, MÉSxMenorca, El Pi, MÉSxMallorca, Socialista i i Popular) i 12 vots a favor (Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciudadanos i Podem).

El contingut de la iniciativa legislativa que ha estat presentada i defensada pel diputat Xavier Pericay pretenia la presa en consideració de la modificació de l’article 5 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, Electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que suposava l’establiment de la incompatibilitat de la condició de diputat del Parlament de les Illes Balears amb la de batle, regidor o conseller, entre altres. La proposta de contingut de l’article quedava redactat de la manera següent:

2.- També són incompatibles, a més de les persones compreses en l'article 155.2 i 3 de la Llei Orgànica del règim electoral general:

a) Els senadors, independentment de la seva forma d'elecció.

b) Els parlamentaris europeus.

c) Els membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

d) Els que exerceixin el càrrec de batle o regidor en l'administració municipal.

i) Els que exerceixin el càrrec de conseller d'algun consell insular.

f) No obstant això, els diputats que fossin membres del Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears podran compatibilitzar el seu càrrec amb el de la presidència dels consells d'administració de les empreses públiques o altres ens públics adscrits a la seva conselleria.

Intervencions

En torn a favor de la proposició de llei han intervingut Marta Maicas (Podem Illes Balears) i Montserrrat Seijas (Mixt). En contra de la iniciativa ho han fet Juan Manuel Lafuente (Popular), Gabriel Barceló (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Maria José Camps (Socialista)

Més informació ...