Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no pren en consideració la Proposició de llei de suport a la Família i a la Maternitat

20 de marzo de 2018

El Ple del Parlament no ha pres en consideració la Proposició de llei del Grup Parlamentari Popular de suport a la família i a la maternitat per 31 vots en contra (Mixt-GxF, Podem, MÉSxMallorca, MÉSxMenorca, Socialista), 19 vots a favor (Mixt-Gijón, Popular) i 5 abstencions (Mixt-Ciutadans, El Pi).

La iniciativa del Grup Popular tenia per objecte "reconèixer a la família com a estructura bàsica de la societat balear i àmbit natural de desenvolupament de la persona, regular l'obligació que els poders públics de les Illes Balears tenen de donar suport i protegir a les famílies i a tots els seus membres, a més d'establir el marc legal que permeti dissenyar i desenvolupar una política integral de suport a les famílies en tots els àmbits”. El seu contingut s’estructurava en un títol preliminar i tres títols més (amb 57 articles), una disposició derogatòria, quatre disposicions addicionals i dues disposicions finals. El Títol preliminar recollia les disposicions generals que pretenien regir la llei, mentre que el Títol I se centrava en les mesures que s’haurien d’haver aplicat per a la protecció, atenció i suport a les famílies. El Títol II es corresponia amb la protecció a la maternitat i el Títol III pretenia regular la cura dels fills en els casos de nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial dels pares.

Intervencions

La iniciativa legislativa ha estat defensada en l'hemicicle per la diputada María José Ribas (Popular) i les intervencions dels grups en torn en contra de la proposició de llei les han fetes Marta Maicas (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Sílvia Cano (Socialista). Al torn de fixació de posicions dels grups que no han intervingut ni a favor ni en contra, ho han fet les diputades Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans). 

Més informació ...