Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament reafirma el seu suport al Poble Sahrauí

27 de marzo de 2018

Al plenari d'avui s'ha llegit i aprovat per assentiment una declaració institucional amb motiu del 42 aniversari de la República Sahrauí.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PEL 42 ANIVERSARI  DE LA REPÚBLICA SAHRAUÍ

El poble sahrauí celebra el quadragèsim segon aniversari de la creació de l’Estat Sahrauí (RASD), després de superar amb èxit les fases de la seva fundació, promoguda amb l’objectiu d’aconseguir la llibertat i la sobirania sobre el seu territori. Durant quatre dècades ha aconseguit consolidar una identitat nacional pròpia, gràcies als sacrificis i a la unitat identitària del seu poble.

Avui, més que mai, continua la lluita pels seus legítimes drets d’autodeterminació i independència, i rebutja l’ocupació estrangera, la repressió i l’espoli dels seus recursos naturals.

El Tribunal Europeu de Justícia s’ha pronunciat sobre l’acord pesquer entre el Marroc i la Unió Europea i ha sentenciat que no és aplicable al Sàhara Occidental ja que aquest territori no forma part del Regne del Marroc.

Aquesta decisió suposa una victòria moral per al poble sahrauí, per a la RASD i per a les organitzacions que defensen el dret d’autodeterminació sahrauí i que lluiten pel reconeixement del principi de sobirania sobre els seus recursos naturals.

Per tot l’exposat, el Parlament de les Illes Balears:

Reafirma el seu suport al Front Polisario, únic i legítim representant del Poble Sahrauí.

Insta les Nacions Unides a promoure, sense més dilació, la solució per aconseguir el dret d’autodeterminació del Poble Sahrauí, mitjançant la realització d’un referèndum lliure i transparent, com a culminació de l’inacabat  procés de descolonització.

Exigeix al Marroc l’immediat alliberament de tots els presoners polítics sahrauís i el cessament de la violació dels drets humans en les seves presons i en els territoris ocupats del Sàhara Occidental.

Sol·licita a la Missió de les Nacions Unides pel Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO) que garanteixi i vetlli pels Drets Humans en els territoris ocupats del Sàhara Occidental, obligacions reconegudes en el Dret Internacional Humanitari referides als territoris pendents de descolonització i sotmesos a ocupació estrangera

Sol·licita al Govern espanyol que atorgui l’estatus diplomàtic a la representació del Front Polisario a Espanya, que reconegui la República Sahrauí Democràtica i que promogui les iniciatives polítiques necessàries per tal d’aconseguir l’autodeterminació del Poble Sahrauí en base a la resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i el seu Pla d’Arranjament, aprovats en 1991.

Denuncia l’espoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental per part del Govern del Marroc i exigeix el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la UE a les empreses internacionals que operen en aquest territori, així com el cessament immediat de qualsevol activitat econòmica contrària als principis internacionals i a la voluntat dels legítims representants del Poble Sahrauí.

Encoratja el conjunt de la nostra ciutadania, les institucions públiques, autonòmiques, insulars i locals de la nostra comunitat autònoma a acompanyar el poble sahrauí en la seva lluita per una pau justa, a intensificar les accions solidàries, l’assistència humanitària i la cooperació, amb la finalitat de preservar les conquestes socials, polítiques i culturals aconseguides, especialment aquelles accions dirigides a les dones i als infants sahrauís i a l’enfortiment de les seves institucions democràtiques.