Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja una moció del Grup Popular relativa a la lluita contra la processionària del pi

17 d'abril de 2018

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha debatut i votat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la lluita contra la processionària del pi.

La iniciativa que constava de quatre punts i que ha estat defensada per la diputada Margaret Mercadal, ha estat rebutjada per la majoria dels vots de la cambra amb el resultat següent:  

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar el pressupost per combatre la processionària del pi a totes les illes.

REBUTJAT per 30 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 27 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El Pi, Popular)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la realització d’una campanya tant aèria com terrestre, si escau, de productes fitosanitaris i inhibidors a totes les illes.

REBUTJAT per 30 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 24 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas i Popular) i 3 abstencions (El PI)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar les actuacions per disminuir les poblacions de la processionària del pi a totes les illes: instal·lació de trampes, eliminació de les bosses, captura de mascles amb feromones, entre d'altres, d’acord amb les indicacions dels tècnics competents.

REBUTJAT per 30 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 27 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El Pi, Popular)

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar una campanya, d’acord amb les indicacions dels ajuntaments, per a la prevenció i l'eliminació de la processionària del pi dins els cascos urbans.

REBUTJAT per 29 vots en contra (Mixt-GxF, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca, Podem, Socialista) i 27 vots a favor (Mixt-Gijón, Mixt-Ciutadans, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, El Pi, Popular)

Intervencions

Els grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, han presentat conjuntament tres esmenes de modificació als punts 2, 3 i 4 de la iniciativa, que han estat defensades des de la tribuna per les diputades Silvia Limones, Joana Aina Campomar i Patricia Font. Les esmenes formulades no han estat acceptades pel grup proposant. Tampoc no s’ha acceptat una transacció del Grup Popular a l’esmena al punt 2, ni tampoc una in voce formulada pel Grup Parlamentari El Pi.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: David Martínez (Podem Illes Balears), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (MÉS per Menorca).

Més informació ...
Documents