Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple elegeix el Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

24 d'abril de 2018

També ha aprovat per assentiment l’informe sobre el compliment del pressupost del Parlament per a l’exercici 2017.

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària, s’ha procedit a l’elecció de cinc membres del Consell de Direcció de Radiotelevisió de les Illes Balears amb motiu de la finalització del seu mandat o el mandat del membres qui substitueixen.

Ha estat elegida per 44 vots a favor la candidatura formada per Maria Virtudes Marí i Ferrer, José María Codony i Oliver, María José Pérez i Tomàs, José Luis Sintes i Pons i Kathrine Susan Wenham i Cocks.

L’elecció de la única candidatura proposada pels grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i la diputada del Grup Parlamentari Mixt Sílvia Tur ha estat proclamada pel president del Parlament, després d’haver superar la majoria de les tres cinquenes parts en primera votació secreta.

Els membres elegits prometran o juraran el seu càrrec davant la Mesa del Parlament de les Illes Balears, després d’haver-se’n publicat el nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.