Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament dona suport PROEMAID abans del judici de tres dels seus membres

2 de mayo de 2018

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui, abans de l'inici del Ple, una Declaració Institucional amb el redactat següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A PROEMAID

Per tothom és coneguda la monumental tragèdia desencadenada per l’èxode massiu produït en la Mediterrània occidental, central i, especialment, oriental, a partir de 2015 a causa, entre d’altres factors, als innombrables conflictes bèl·lics a Orient Pròxim. Un flux que empeny les persones a llançar-se a la mar per fugir de la guerra en condicions de potencials nàufrags.

Homes i dones, nins i nines arriscaven llavors i arrisquen a hores d’ara les seves vides a la mar, per fugir de la barbàrie de la guerra, per assolir la seguretat que han de proporcionar els estats d’acord amb els tractats internacionals.

En el marc d’aquestes dramàtiques circumstàncies, els bombers professionals sevillans Manuel Blanco, Julio Latorre i Enrique Rodríguez, membres de l’ONG PROEMAID, acudiren, voluntàriament, a l’illa grega de Lesbos, per realitzar activitats de rescat i salvament. PROEMAID és una associació espanyola sense ànim de lucre inscrita en el Registre Nacional d’Associacions i constituïda per professionals de les emergències que presten la seva feina de manera voluntària i altruista. Recentment, el Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat la concessió del Premi Jaume II a aquesta entitat.

Des del començament de la missió a Lesbos, PROEMAID ha comunicat el seu treball al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de l’Ambaixada espanyola a Grècia, a les autoritats gregues competents i directament a la Guàrdia Costanera.

En el desenvolupament de les seves tasques, els tres bombers varen ser detinguts la matinada del dijous 14 de gener de 2016 per la Guàrdia Costanera grega i posats a disposició judicial per un suposat delicte de tràfic de persones en grau de temptativa i de possessió d’armes. Se’ls va arrestar junt amb altres dos voluntaris danesos, pertanyents a l’ONG Team Humanity, en l’embarcació de la qual anaven circumstancialment els membres de PROEMAID la nit que foren detinguts. Els tres bombers acudien a la cridada de l’ONG danesa per sortir a la mar després de rebre un avís d’una embarcació amb problemes, però no la trobaren i en tornar a port varen ser interceptats en aigües gregues sense emigrants a bord, tal i com testifica l’expedient judicial.

Després de tres dies d’arrest en els calabossos de la Guàrdia Costanera de Mitilene i després de l’assessorament lletrat d’un misser grec, els tres bombers andalusos varen ser posats en llibertat, després d’abonar un dipòsit de 5.000 euros cadascun per garantir la seva compareixença en la vista oral, fixada per al 7 de maig de 2018 a Mitilene, capital de Lesbos.

Cal recordar que, a més de ser interceptats sense emigrants a la seva embarcació, el Dret de la Mar, ordenament jurídic d’obligat compliment, i, en especial, el Conveni sobre Seguretat de la Vida a la Mar (SOLAS) I SOBRE RECERCA I RESCAT (SAR), imposa obligacions irrenunciables sobre el salvament de nàufrags sense perjudici de l’Estatut jurídic del nàufrag i imposa sense cap mena de dubtes al socorrista l’obligació de traslladar-lo a un port segur.

A pesar de les adversitats i de la desafortunada criminalització de l’activitat de tres dels seus membres, PROEMAID continua desenvolupant, a dia d'avui, la seva encomiable tasca de recerca i rescat en aquesta i altres localitzacions de la Mediterrània.

Per tot l’exposat anteriorment, per la trajectòria professional d’aquestes persones i per la plena confiança en dita organització, el Ple del Parlament de les Illes Balears procedeix a aprovar la següent declaració institucional.

1.- El Ple del Parlament de les Illes Balears reitera el seu suport a Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio Latorre per la seva tasca humanitària de realització de feines de rescat i salvament a l’illa de Lesbos.

2.- Manuel Blanco, Julio Latorre i Enrique Rodríguez, bombers professionals, són empleats públics, adscrits als cossos de bombers de la Diputació i de l’Ajuntament de Sevilla, que han accedit a les seves funcions d’acord amb els principis de mèrit i capacitat que regula la normativa d’accés al servei públic.

3.- El Ple del Parlament de les Illes Balears reconeix la utilitat i el caràcter humanitari de l’ONG PROEMAID com a organització constituïda per professionals de les emergències que presten el seu treball de manera voluntària i altruista. Aquesta associació, juntament amb altres organitzacions que desenvolupen les mateixes tasques, contribueixen a nivell internacional en les tasques de salvament d’homes i dones, nins i nines en circumstàncies extremes i no és mereixedora per això de la criminalització de la qual actualment és objecte. Parlam de tasques humanitàries als efectes d’exempció de responsabilitats criminals a què fa referència explícita la Directiva europea de facilitació.

4.- El Ple del Parlament de les Illes Balears desitja, més enllà del reconeixement que suposa el compliment del deure irrenunciable d’auxili a nàufrags -sigui quin sigui l’Estatut jurídic que tenguin o al qual aspirin-, que quedi acreditada públicament la tasca d’aquests tres bombers i la seva ONG, així com a altres organitzacions que desenvolupen les mateixes tasques, reitera la seva convicció en el dret que assisteix qualsevol persona sol·licitant d’asil, refugi o altra forma de protecció internacional subsidiària a sol·licitar aquest estatut en les condicions que estipulen els convenis internacionals.

5.- El Ple del Parlament de les Illes Balears mostra el seu parer favorable que les administracions prestin l’assistència jurídica i diplomàtica necessària tendent a demostrar la seva innocència.