Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració la Proposició de llei del tercer sector social

2 de mayo de 2018

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha pres en consideració la Proposició de Llei del Tercer Sector d’Acció Social. Segons l’exposició de motius de la proposició, el Tercer Sector Social “ha esdevingut una part molt important de la nostra societat. El seu conjunt de xarxes d’entitats formen un extens mosaic de solidaritat i de compromís, així com una estructura de serveis públics excel·lents dels quals en són beneficiaris els usuaris, les seves famílies, l’administració pública i tota la societat".

La Proposició de llei compta amb 23 articles i una Disposició Addicional. Dividida en 4 capítols, en el Capítol I preveu establir una definició clara del concepte d’Entitat del Tercer Sector Social. Al Capítol II es defineix l’estatut que aquestes entitats tindran en el procés de diàleg ciutadà per dissenyar i avaluar les polítiques socials dirigides als col·lectius que defensen. Al Capítol III es defineixen les diferents possibilitats de col·laboració en el sistema balear de serveis socials, i finalment el Capítol IV preveu l’elaboració d’una Estratègia de Promoció del Tercer Sector Social de les Illes Balears.

La presa en consideració, que ha estat aprovada per assentiment de tots els grups polítics, ha estat presentada conjuntament pels diputats Jaume Garau (Socialista), Sandra Fernández (Popular), Marta Maicas (Podem), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Nel Martí (MÉS per Menorca), Maria Antònia Sureda (El PI) i Xelo Huertas (Mixt). Després d'aquesta presa en consideració, la Proposició de Llei inicia el seu tràmit parlamentari, fins a ser votada de manera definitiva properament.