Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei del tercer sector social

15 de mayo de 2018

La iniciativa, en forma de proposició de llei, ha estat presentada per tots els grups parlamentaris.

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris la Llei del Tercer Sector d'Acció Social. La llei ha estat aprovada després d'acordar la proposta de la Mesa de tramitació directa i en lectura única i és fruit d'una proposició de llei presentada per tots els grups parlamentaris, la qual cosa ha facilitat un ampli consens al seu debat i aprovació al plenari.

Segons l’exposició de motius de la llei, el Tercer Sector Social “ha esdevingut una part molt important de la nostra societat. El seu conjunt de xarxes d’entitats formen un extens mosaic de solidaritat i de compromís, així com una estructura de serveis públics excel·lents dels quals en són beneficiaris els usuaris, les seves famílies, l’administració pública i tota la societat".

La llei compta amb 23 articles i una Disposició Addicional. Dividida en 4 capítols, en el Capítol I preveu establir una definició clara del concepte d’Entitat del Tercer Sector Social. Al Capítol II es defineix l’estatut que aquestes entitats tindran en el procés de diàleg ciutadà per dissenyar i avaluar les polítiques socials dirigides als col·lectius que defensen. Al Capítol III es defineixen les diferents possibilitats de col·laboració en el sistema balear de serveis socials, i finalment el Capítol IV preveu l’elaboració d’una Estratègia de Promoció del Tercer Sector Social de les Illes Balears.

La presa en consideració, que ha estat aprovada per assentiment de tots els grups polítics, ha estat presentada conjuntament pels diputats Jaume Garau (Socialista), Sandra Fernández (Popular), Marta Maicas (Podem), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca), Maria Antònia Sureda (El Pi) i Xelo Huertas (Mixt). 

El debat i la votació ha estat seguit des de la sala de les Caritàtides per una àmplia representació d'entitats del tercer sector d'acció social de les Illes Balears.

Més informació ...